Nasze usługi

Nasze usługi

Implantologia

Braki w uzębieniu wiążą się nie tylko z dyskomfortem natury zdrowotnej, czy estetycznej, ale także społecznej. Piękny, zdrowy uśmiech dodaje nam atrakcyjności, sprawia, że jesteśmy bardziej pewni siebie i otwarci na kontakty interpersonalne. Obecnie jest również wyznacznikiem pewnego statusu społecznego i zdrowotnego, kształtującym opinię na temat naszej osoby w oczach innych. Chęć posiadania kompletnego i pięknego uśmiechu powoduje, że szukamy rozwiązań, które w sposób wygodny i długoterminowy zastępują utracone zęby. Taką możliwość zapewniają nam nowoczesne implanty stomatologiczne.

czym są implanty zębów?

Implanty zębów to prawdziwy przełom we współczesnej stomatologii. Są to tytanowe wszczepy, wprowadzane do kości szczęki lub do żuchwy, które znakomicie imitują prawdziwy korzeń. W powszechnej opinii, za implanty zębów uważa się całe zęby (wszczep śródkostny i koronę protetyczną) co nie jest jednak zgodne z fachową wiedzą stomatologiczną.

Etapy leczenia implantologicznego

Leczenie implantologiczne podzielić można na 2 etapy:

  • część chirurgiczną
  • część protetyczną.

Podczas tej pierwszej implanty zębów wprowadzane są do kości. Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym. Po upływie około 3-6 miesięcy, niezbędnych na osteointegrację, czyli zespolenie się kości z powierzchnią implantu, przeprowadzana jest część protetyczna, polegająca na założeniu korony zęba.

Zalety implantacji
Najważniejszą cechą implantów jest ich trwałość oraz komfort użytkowania. Możesz zapomnieć o tradycyjnych, niewygodnych protezach oraz innych wypełnieniach protetycznych. Implanty zębów to zupełnie nowa jakość usług stomatologicznych, która pozwoli Ci się cieszyć swoim nowym, pięknym uśmiechem. Atutem tej metody jest także bezpieczeństwo, gdyż śruby wykonywane są z biokompatybilnego, tolerowanego przez organizm tytanu, dlatego odsetek odrzuceń wszczepu kształtuje się w granicach zaledwie 1-1,5%.

Implantologia

Braki w uzębieniu wiążą się nie tylko z dyskomfortem natury zdrowotnej, czy estetycznej, ale także społecznej. Piękny, zdrowy uśmiech dodaje nam atrakcyjności, sprawia, że jesteśmy bardziej pewni siebie i otwarci na kontakty interpersonalne. Obecnie jest również wyznacznikiem pewnego statusu społecznego i zdrowotnego, kształtującym opinię na temat naszej osoby w oczach innych. Chęć posiadania kompletnego i pięknego uśmiechu powoduje, że szukamy rozwiązań, które w sposób wygodny i długoterminowy zastępują utracone zęby. Taką możliwość zapewniają nam nowoczesne implanty stomatologiczne.

czym są implanty zębów?

Implanty zębów to prawdziwy przełom we współczesnej stomatologii. Są to tytanowe wszczepy, wprowadzane do kości szczęki lub do żuchwy, które znakomicie imitują prawdziwy korzeń. W powszechnej opinii, za implanty zębów uważa się całe zęby (wszczep śródkostny i koronę protetyczną) co nie jest jednak zgodne z fachową wiedzą stomatologiczną.

Etapy leczenia implantologicznego

Leczenie implantologiczne podzielić można na 2 etapy:

  • część chirurgiczną
  • część protetyczną.

Podczas tej pierwszej implanty zębów wprowadzane są do kości. Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym. Po upływie około 3-6 miesięcy, niezbędnych na osteointegrację, czyli zespolenie się kości z powierzchnią implantu, przeprowadzana jest część protetyczna, polegająca na założeniu korony zęba.

Zalety implantacji
Najważniejszą cechą implantów jest ich trwałość oraz komfort użytkowania. Możesz zapomnieć o tradycyjnych, niewygodnych protezach oraz innych wypełnieniach protetycznych. Implanty zębów to zupełnie nowa jakość usług stomatologicznych, która pozwoli Ci się cieszyć swoim nowym, pięknym uśmiechem. Atutem tej metody jest także bezpieczeństwo, gdyż śruby wykonywane są z biokompatybilnego, tolerowanego przez organizm tytanu, dlatego odsetek odrzuceń wszczepu kształtuje się w granicach zaledwie 1-1,5%.

2022 © Best Dent
Realizacja: Metafora Studio