Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko BEST DENT

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe (Dz.U. 2019 poz. 1792) zgodnie z art. 32c pkt. 2.

Jednostka  wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na :

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie PWIS (wymienić aparaty RTG) aparat do zdjęć wewnątrzustnych Planmeca ProX, RxDc Cefla, Soredex Intra oraz aparaty do zdjęć pantomograficznych/3D Kavo OP 3D Pro oraz Vatech Pax Primo
  • uruchamianiu pracowni decyzja PWIS DE OHR/00340/2019

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

  • dawkomierzy środowiskowych – w ciągu minionych 12 miesięcy (od 01.01.2019 do 31.12.2019) zmierzona dawka efektywna wyniosła: poniżej 0,2 mGy dla aparatów punktowych oraz poniżej 0,23 mGy dla pracowni RTG

 

Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych: osłony stałe zostały zmierzone oraz zatwierdzone przez PWIS podczas wydawania zezwolenia na pracownię RTG.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego
(Dz.U z 2005 poz.168) – dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

– pracownicy: 20mSv/rok;

– ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

  • Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

 

lek. dent. Katarzyna Pieńkowska

Prezes BIO SFERA SP. Z O.O.