Lekarze

Lekarze

Lek. dent.

Łukasz Osiński

wykształcenie

Absolwent Wydziału Stomatologicznego Akademii Medycznej w Warszawie. W 2008 roku odbył staż podyplomowy w Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „Cepelek”. Staże specjalizacyjne z chirurgii stomatologicznej odbywał w Wojskowym Instytucie Medycznym w Centralnym Szpitalu Klinicznym MON w Klinice Chirurgii Twarzowo – Szczękowej.

specjaLNOŚĆ

Specjalizuje się w zabiegach usuwania zębów zatrzymanych, augumentacji kości, wielu technikach implantacji wszczepów śródkostnych , trudnych przypadkach protetycznych (pracach kombinowanych). Kwalifikacje podnosi poprzez czynne uczestnictwo w kursach z zakresu implantologii, implantoprotetyki oraz chirurgii periodontologicznej.

Lek. dent.

Łukasz Osiński

wykształcenie

Absolwent Wydziału Stomatologicznego Akademii Medycznej w Warszawie. W 2008 roku odbył staż podyplomowy w Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „Cepelek”. Staże specjalizacyjne z chirurgii stomatologicznej odbywał w Wojskowym Instytucie Medycznym w Centralnym Szpitalu Klinicznym MON w Klinice Chirurgii Twarzowo – Szczękowej.

specjalNOŚĆ

Specjalizuje się w zabiegach usuwania zębów zatrzymanych, augumentacji kości, wielu technikach implantacji wszczepów śródkostnych , trudnych przypadkach protetycznych (pracach kombinowanych). Kwalifikacje podnosi poprzez czynne uczestnictwo w kursach z zakresu implantologii, implantoprotetyki oraz chirurgii periodontologicznej.

2022 © Best Dent
Realizacja: Metafora Studio