Jeśli zastanawiałeś się czy leczenie ortodontyczne jest dla Ciebie, a dodatkowo (tak jak my) lubisz nowe technologie – mamy dla Ciebie wspaniałą wiadomość!
W dniach od 06.06 do 10.06 w gabinecie przy ulicy Przejazd 2 oferujemy Ci możliwość skorzystania z darmowej akcji diagnostycznej promującej cyfrową ortodoncję. #niewidzialnenakładki #widzialnyefekt
Na pierwszej, bezpłatnej wizycie wykonamy skan 3D Twoich zębów, zdjęcie pantomograficzne oraz zdjęcia wewnątrzustne. Wykonane badania posłużą do stworzenia wstępnego planu leczenia z symulacją efektów. Konsultację poprowadzi koordynator zespołu ortodontycznego połączonych placówek (BEST DENT i DENTAL MEDICENTER) lek. dent. Szczepan Stelmach.
Bezpłatna wizyta diagnostyczna obejmie:
➡️ Zdjęcie pantomograficzne i protokół fotograficzny,
➡️ Skan zębów 3D,
Po około 2 tygodniach:
➡️ Omówienie wstępnego planu leczenia z zaprezentowaniem symulacji efektów z lek. dent. Szczepanem Stelmachem (spotkanie online).
Wizyta diagnostyczna jest w 100% bezpłatna! 
Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji, która umożliwi sprawdzenie efektu leczenia ortodontycznego, na długo przed podjęciem leczenia!
Śledźcie nasze social media. Będzie się działo 🔥
Jesteś zainteresowany akcją? Napisz do nas!
program@bestdent.com.pl
REGULAMIN:
 • Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywać się będzie akcja promocyjna cyfrowej ortodoncji oraz nakładkowych systemów ortodontycznych „Niewidoczne NAKŁADKI – Widoczne EFEKTY” (dalej: Akcja).
 • Organizatorem Akcji jest BIO SFERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przejazd 2 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej KRS 0000399478, NIP 7010318115.
 • Program Akcji dostępny jest dla każdej osoby, która ukończyła 18 lat, posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która zgłosiła chęć wzięcia udziału w akcji zgodnie z niniejszym Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zwana dalej „Uczestnikiem”).
 • Czas promocji jest ograniczony. Akcja obowiązuje w dniach 06.2022 r. – 10.06.2022 r. i uprawnia do skorzystania z bezpłatnej wizyty diagnostycznej zawierającej:

Zdjęcie pantomograficzne o wartości 120 zł

Protokół fotograficzny (8 zdjęć) o wartości 50 zł

Skan zębów 3D o wartości 150 zł

Wstępny plan leczenia systemem nakładkowym z symulacją efektów oraz omówienie planu leczenia z ortodontą (w formie spotkania online) o wartości 250 zł

Dodatkowe badania*:

Zdjęcie cefalometryczne o wartości 85 zł

Łączna wartość wizyty diagnostycznej wynosi 570 zł (655 zł)

*O konieczności wykonania pogłębionej diagnostyki RTG decyduje lekarz dentysta podczas konsultacji. Dodatkowe badania są dla Uczestnika w 100% bezpłatne, jeśli zostaną wykonane w sieci placówek diagnostyki stomatologicznej XRAY (www.xray.pl).

 1. Po wizycie diagnostycznej Uczestnik otrzyma link ze skanem swoich zębów 3D. Link będzie ważny przez 24h.
 2. Oferowane zniżki nie podlegają̨ wymianie na środki pieniężne ani nie można zrealizować́ ich w ramach innych, niewymienionych w ofercie usług stomatologicznych.
 3. Zniżki nie będą̨ łączone z innymi zniżkami oferowanymi przez organizatora w okresie trwania akcji oraz innymi zniżkami, jakie posiada pacjent. Uczestnik będzie miał prawo dokonać́ wyboru, z której zniżki lub promocji w dniu konsultacji/zabiegu chce skorzystać.
 4. Wyniki wizyty diagnostycznej posłużą stworzeniu wstępnego planu leczenia i nie zostaną udostępnione Uczestnikowi po konsultacji. W przypadku rezygnacji z propozycji leczenia, Uczestnik ma prawo do wykupienia wyników wykonanych badań. Koszt pakietu wynosi 500 zł.
 5. Na wizytę diagnostyczną obowiązują zapisy. Pacjenci mogą zapisać się:
 • Osobiście: ul. Przejazd 2, 02-654 Warszawa,
 • Telefonicznie: 22 493 01 99,
 • WhatsApp: +48 510 010 010,
 • Online: Messenger – www.facebook.com/BESTDENTMARINA,
 • Online: Instagram – www.instagram.com/klinikabestdent.
 1. Liczba miejsc jest ograniczona (Organizator udostępnił 40 miejsc). O możliwości skorzystania z bezpłatnej diagnostyki decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Warunkiem przystąpienia do Akcji jest uzupełnienie formularza uczestnictwa.
 3. Uczestnictwo w Akcji nie zobowiązuje pacjenta do podjęcia leczenia.
 4. W każdym momencie Uczestnik może wypowiedzieć udział w Akcji bez podawania przyczyny rezygnacji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w uzasadnionych przypadkach.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej www.bestdent.com.pl. Regulamin będzie również dostępny w siedzibie Organizatora.
 7. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby Organizatora sąd powszechny.