W naszej placówce ogromną wagę przywiązujemy do bezpieczeństwa pacjentów. Dlatego stosujemy bardzo restrykcyjne procedury dotyczące dezynfekcji, higieny oraz sterylizacji. Posiadamy nowoczesną wydzieloną sterylizatornię, wyposażoną w bardzo skuteczne technologie dekontaminacji. Stosowanie środków ochrony pacjenta, ochrony osobistej personelu oraz materiałów jednorazowych połączone z przestrzeganiem wysokich norm powoduje, że możecie być Państwo spokojni o Wasze bezpieczeństwo.

Gwarantujemy, że wszystkie środki higieny oraz materiały ochronne są jednorazowe a te wielokrotnego użytku zostały poddane procesowi sterylizacji, zapakowane i będą użyte podczas Państwa wizyty po raz pierwszy. Dokładamy wszelkich starań aby każdy nasz pacjent czuł się bezpiecznie i komfortowo.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko BEST DENT Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe (Dz.U. 2021 poz. 1941)

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na :

• uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie MPWIS: aparat do zdjęć wewnątrzustnych Planmeca ProX DE OHR/00337/2019, RxDc Cefla DE OHR/00338/2019, Soredex Intra DE OHR/00339/2019 oraz aparat do zdjęć pantomograficznych 3D Kavo OP 3D Pro DE OHR/00336/2019
• uruchamianiu pracowni decyzja MPWIS DE OHR/00340/2019

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

• dawkomierzy środowiskowych – w ciągu minionych 12 miesięcy (od 01.01.2021 do 31.12.2021) zmierzona dawka efektywna wyniosła: poniżej 0,27 mGy

Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych: osłony stałe zostały zmierzone oraz zatwierdzone przez PWIS podczas wydawania zezwolenia na pracownię RTG.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego
(Dz.U z 2005 poz.168) – dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:
– pracownicy: 20mSv/rok;
– ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:
• Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
• Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

lek. dent. Katarzyna Pieńkowska – Prezes BIO SFERA SP. Z O.O.